Αγρότες

Ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών. Έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της επαρκούς στήριξης των αγροτών έπειτα από μία φυσική καταστροφή, η Ελληνική Κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων προκειμένου να τους στηρίξει δίκαια, γρήγορα και αποτελεσματικά. Πέραν των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έναντι της εκτιμηθείσας ζημιάς. Επιπρόσθετα, χάρη στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της πλατφόρμας πρώτης αρωγής (arogi.gov.gr) σε περιπτώσεις σοβαρών φυσικών καταστροφών, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν πρώτη αρωγή (εν είδει προκαταβολής) έναντι επιχορήγησης, μέσα από μία απλή ηλεκτρονική αίτηση, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται και η χορήγηση προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού που δικαιούνται. Παράλληλα, εφαρμόζονται κατά περίπτωση -ανάλογα με τη σοβαρότητα της φυσικής καταστροφής- μέτρα που έχουν είτε οριζόντιο είτε στοχευμένο χαρακτήρα. Ακολουθεί αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή.