Νοικοκυριά

Έπειτα από το χτύπημα μίας φυσικής καταστροφής, η Ελληνική Κυβέρνηση κινητοποιείται εφαρμόζοντας μία συνεκτική δέσμη μέτρων, προκειμένου να στηρίζει τα πληγέντα νοικοκυριά. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η στεγαστική συνδρομή μέσω της παροχής κρατικής αρωγής και της επιδότησης επιτοκίου για λήψη δανείου, η επιδότηση ενοικίου, η αποζημίωση οικοσκευής. Επίσης, χάρη στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της πλατφόρμας πρώτης αρωγής (arogi.gov.gr) σε περίπτωση σοβαρών φυσικών καταστροφών, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν προκαταβολή έναντι στεγαστικής συνδρομής ή αποζημίωση για την οικοσκευή τους, μέσα από μία απλή αίτηση στο arogi.gov.gr. Ακολουθεί αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ενίσχυση των νοικοκυριών που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή, ανά κατηγορία στήριξης.