Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
07/09/2022 - 17:23

21313640002131313000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2131510100 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2106508000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  • 2106420359 - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών
  • 2296440080 - Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.)
  • 2294440030 - Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.)
  • 2610589226, 2610589113 - Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)
  • 2310424027 - Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ..-Β.Ε.)
  • 2108704700 - Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.)
  • 2310427952 - Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
  • 2821029287 - Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Νομού Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ)

2131391000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2131621000 - 2103375000 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΑΔΕ

2102124000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2107490468 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ)