Φαινόμενα

Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής, αποζημίωσης οικοσκευής, έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων και απαλλαγής ΕΝΦΙΑ.

Είσοδος