Δωρεές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
09/09/2023 - 22:54

Με την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στις περιοχές που δοκιμάζονται από κάποια φυσική καταστροφή, συμβάλλουμε και εμείς στη γρήγορη επάνοδό τους στην κανονικότητα, καθώς και στην ταχεία αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει αξιόπιστα εργαλεία, προκειμένου η βοήθεια κάθε είδους να φτάσει εκεί που πρέπει, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής

Στον «Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής-Εισφορές Ιδιωτών» του ν. 4797/2021 (Α’ 66),  μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά σας για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι δωρεές στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής συμπληρώνουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που κινητοποιεί το κράτος για την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και την αποκατάσταση των υποδομών και του φυσικού πλούτου.

Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR 9501000230000002341227461.

 

Θεσμός αναδόχου

Με τον νόμο 4824/2021 (Α’ 156), εισήχθη η δυνατότητα ορισμού αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, των οποίων η βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά και οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Ως ανάδοχοι αναδάσωσης μπορεί να ορίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Η πράξη ορισμού αναδόχου αποσκοπεί αποκλειστικά στην εκπόνηση μελέτης και στην υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας των εδαφών, καθώς και των έργων τεχνητής αναδάσωσης. Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση έργων διενεργούνται με έξοδα του αναδόχου, χωρίς το ελληνικό Δημόσιο να απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων αυτών.

 

E-dorees

Στην ψηφιακή πλατφόρμα δωρεών μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες (περιγραφή, προδιαγραφές, αρμόδιος φορέας, αριθμός και αξία δωρεών κτλ.) για τις δράσεις αποκατάστασης και πρόληψης που είναι σε εξέλιξη και να υποστηρίξετε με τη δωρεά σας (σε είδος ή σε χρήμα) αυτή που σας ενδιαφέρει. Παράλληλα, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία κάθε δράσης ξεχωριστά. Έτσι, η πλατφόρμα E-dorees προάγει τη διαφάνεια και την αποτελεσματική υλοποίηση δωρεών και χορηγιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους. Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxis.

e-dorees.gov.gr