Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
02/09/2022 - 15:07

Φορέας

Link

Ελληνική Κυβέρνηση

https://government.gov.gr/

Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

https://www.mindev.gov.gr/

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

https://ypergasias.gov.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

https://ypen.gov.gr/

Υπουργείο Εσωτερικών

https://www.ypes.gr/

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

https://mindigital.gr/

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

https://www.yme.gov.gr/

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

https://www.ynanp.gr/el/

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

http://minagric.gr/index.php/el/

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

https://www.civilprotection.gr/el

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

https://www.aade.gr/

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

https://www.elga.gr/

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

https://www.opekepe.gr/

Περιφέρεια Αττικής

https://www.patt.gov.gr

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

https://www.pamth.gov.gr

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

https://www.pvaigaiou.gov.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

https://www.pde.gov.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

https://www.pdm.gov.gr/

Περιφέρεια Ηπείρου

http://www.php.gov.gr/

Περιφέρεια Θεσσαλίας

http://www.thessaly.gov.gr/

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

https://pin.gov.gr/

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

https://www.pkm.gov.gr/

Περιφέρεια Κρήτης

https://www.crete.gov.gr/

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

http://www.pnai.gov.gr/

Περιφέρεια Πελοποννήσου

https://www.ppel.gov.gr/

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

https://pste.gov.gr/

Gov.gr

https://www.gov.gr/

Πρώτη αρωγή

https://www.aade.gr/arogi

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

https://uhc.gr/

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

https://kede.gr/

Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

https://www.kepe.gr/

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

https://oe-e.gr/

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

https://www.sep.org.gr/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

https://ec.europa.eu/info/index_el

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

https://www.eib.org/en/index.htm