Επιχειρήσεις

Μία φυσική καταστροφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην τοπική οικονομική δραστηριότητα. Έχοντας ως στόχο την ταχεία ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών έπειτα από ένα τέτοιο χτύπημα, η Ελληνική Κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων προκειμένου να στηρίξει τις πληγείσες επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η στεγαστική συνδρομή μέσω της παροχής κρατικής αρωγής και της επιδότησης επιτοκίου για τη λήψη δανείου, καθώς και η επιχορήγηση των επιχειρήσεων έναντι της εκτιμηθείσας ζημιάς. Επιπρόσθετα, χάρη στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της πλατφόρμας πρώτης αρωγής (arogi.gov.gr) σε περιπτώσεις σοβαρών φυσικών καταστροφών, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν πρώτη αρωγή (εν είδει προκαταβολής) έναντι στεγαστικής συνδρομής ή έναντι επιχορήγησης, μέσα από μία απλή αίτηση στο arogi.gov.gr, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται και η χορήγηση προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού που δικαιούνται. Παράλληλα, εφαρμόζονται κατά περίπτωση -ανάλογα με τη σοβαρότητα της φυσικής καταστροφής- μέτρα που έχουν είτε οριζόντιο είτε στοχευμένο χαρακτήρα. Ακολουθεί αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή.