Σκοπός

Με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, η Κυβέρνηση αποσκοπεί να στηρίξει γρήγορα, δίκαια και αποτελεσματικά τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή, αλλά και να προχωρά όσο πιο γρήγορα γίνεται η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές και δίκτυα. Παράλληλα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση προωθεί έργα αποκατάστασης και πρόληψης, ενώ προσφέρει ένα νέο αναπτυξιακό όραμα για τις πληγείσες τοπικές κοινωνίες, μέσω της κατάρτισης σχεδίων ανασυγκρότησης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σκοπός - Αποστολή Υπουργείου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
11/08/2023 - 10:56

Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο δρ Χρήστος Τριαντόπουλος είναι Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρμόδιος για την Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών και την Κρατική Αρωγή. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα, έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, έχοντας πραγματοποιήσει μέρος των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Από το 2014 είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για θέματα χρηματοπιστωτικής εποπτείας και δημοσιονομικών θεσμών. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει δημοσιεύσει μελέτες και κείμενα εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει και στην έκδοση συλλογικών βιβλίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διδάξει οικονομικά και δημόσια οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, καθώς και δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικών συστημάτων στη Βουλή των Ελλήνων και έχει αναλάβει θέση συμβούλου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Την περίοδο 2021-2023 διετέλεσε Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, ενώ τη διετία 2019-2021 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατεβάστε το βιογραφικό εδώ

ΚΕΚΑ

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ) αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή και την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση έργων και υποδομών του Δημοσίου, μετά από φυσικές καταστροφές. Η πρόβλεψη για τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής ως ενός μόνιμου, σταθερού και θεσμοθετημένου εθνικού μηχανισμού στο πεδίο της κρατικής αρωγής, που θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων για την προώθηση μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4797/2021 (Α’ 66) για την κρατική αρωγή.

Επιπρόσθετα, για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή συστήνει ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και τις αρμοδιότητές τους και παρακολουθεί το έργο τους. Ειδικότερα, έχουν ήδη συσταθεί ομάδες εργασίας για τον Αρχικό Εντοπισμό Ζημιών και για την Παρακολούθηση της Πρόληψης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. 

Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής είναι ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές.

Προωθούνται άμεσα και οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη σύσταση ευέλικτης Κυβερνητικής Επιτροπής, εντός της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, που θα ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης, με στόχο την επιτάχυνση και επέκταση των έργων αποκατάστασης αλλά και την προώθηση παρεμβάσεων σε κρίσιμα έργα υποδομής που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στα νησιά αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, θα προβλέπεται και η δυνατότητα σύστασης, με απόφαση και μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπο-Επιτροπών για τη ad hoc υποστήριξη στοχευμένων περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ακολουθεί αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τα σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής:

1. Άρθρο 13 ν. 4797/2021 (Α’ 66)

- άρθρο 78 του νόμου 4871/2021 (Α’ 246)

2. Υπ’ αρ. 3/ 29.3.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 56)

υπ’ αρ. 38/4.10.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 184)

υπ’ αρ. 4/14.2.2022 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 26)

3. Αποφάσεις σύστασης ομάδων εργασίας (ΥΟΔΔ 505.2022)