Πλημμύρες στον Βόλο (14 Αυγούστου 2022)

Μέτρα στήριξης και αποκατάστασης

Η ακραία βροχόπτωση που έπληξε τον Βόλο την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων. Η Κυβέρνηση ενεργοποίησε άμεσα το πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν.

 

Τελευταίες ειδήσεις

 

Εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο

Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

 

Στεγαστική Συνδρομή

 • Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./395295/Α325 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β' 6421/15.12.2022)

 

  Αποζημίωση οικοσκευής

  • 81739/05.12.2022 «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 896.024,72€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ: 6Ζ7Τ46ΜΤΛ6-7ΗΤ)

   

  Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

  • YA Α.1148/27.10.2022 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 14.8.2022 στον Δήμο Βόλου» (ΦΕΚ Β' 5562/27.10.2022) 
  • YA Α.1174/15.12.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1148/2022 απόφασης 'Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο Δήμο Βόλου" (Β΄5562)» (ΦΕΚ Β' 6360/27.10.2022) 

   

  Επιχορήγηση επιχειρήσεων

  • ΥΑ 188224/20.12.2022 (ΦΕΚ Β' 6608/21.12.2022) «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

   

  Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων

  • Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ.15/Δ΄/126033/27.12.2022 «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της  Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

   

  Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

  • Εγκύκλιος 63857/08.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ86246ΜΑΠΣ-Ε1Ε) «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα και χαλαζόπτωση της 14ης Αυγούστου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»