Πλημμύρες στον Βόλο (14 Αυγούστου 2022)

Μέτρα στήριξης και αποκατάστασης

Η ακραία βροχόπτωση που έπληξε τον Βόλο την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων. Η Κυβέρνηση ενεργοποίησε άμεσα το πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν.

 

Τελευταίες ειδήσεις

 

Εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο

Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

 

Αποζημίωση οικοσκευής

  • 81739/05.12.2022 «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 896.024,72€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ: 6Ζ7Τ46ΜΤΛ6-7ΗΤ)

 

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

  • Αρ. 1148 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 5562/27.10.2022) «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 14.8.2022 στον Δήμο Βόλου»