Στεγαστική συνδρομή περιοχών του Βόλου που επλήγησαν από την πλημμύρα, με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την οριοθέτηση των περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 14ης Αυγούστου 2022 σε περιοχές του Δήμου Βόλου, και συγκεκριμένα τη Δημοτική Κοινότητα Αγριάς της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς, τη Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, τις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Ονουφρίου και Ανακασιάς της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού και τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ Β’ 6421/15.12.2022).

Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες που την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το ακραίο καιρικό φαινόμενοπ και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται κατά 60% από δωρεάν κρατική αρωγή και κατά 40% από άτοκο δάνειο. Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα του συμβάντος του θέματος περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή για όλες τις ιδιοκτησίες του και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 1.260.515,6 ευρώ, δηλαδή 948.035,6 ευρώ για τη δωρεάν κρατική αρωγή και 312.480 για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου για τη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών του Δήμου Βόλου που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 14ης Αυγούστου, έπειτα και από την άμεση επίσκεψή μας στο πεδίο, όπου διαπιστώσαμε το μέγεθος των ζημιών, και τη συνεργασία μας με τους αρμόδιους αυτοδιοικητικούς φορείς, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

 οριοθέτηση ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα αφότου οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν την απαραίτητη πληροφόρηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και σε επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των μέτρων που εξαγγείλαμε, προκειμένου να στηριχθούν οι πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας όσο το δυνατόν ταχύτερα».