Χρηματοδότηση 896 χιλιάδων ευρώ προς δήμους της χώρας για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, για την επιχορήγηση δήμων της χώρας με συνολικό ποσό 896.024,72 ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. (ΑΔΑ: 6Ζ7Τ46ΜΤΛ6-7ΗΤ). 

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, η έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας κατανέμεται σε εννέα δήμους της χώρας ως εξής: 

•    Δήμος Αγρινίου (για τις πλημμύρες στις 24 και 27.08.2022 και την πλημμύρα στις 11.12.2021): 10.020 ευρώ
•    Δήμος Βόλου (για την πλημμύρα στις 14.08.2022): 10.560 ευρώ
•    Δήμος Εορδαίας (για την πλημμύρα στις 22.08.2022): 49.266,72 ευρώ
•    Δήμος Μαλεβιζίου (για την πλημμύρα στις 15.10.2022): 165.390 ευρώ
•    Δήμος Νεάπολης Συκεών (για την πλημμύρα στις 05.09.2022): 23.652 ευρώ
•    Δήμος Παγγαίου (για τις πλημμύρες στις 10-11.06.2022): 4.224 ευρώ
•    Δήμος Παλλήνης (για την πυρκαγιά στις 19.07.2022): 366.692 ευρώ
•    Δήμος Ραφήνας-Πικεερμίου (για την πυρκαγιά στις 19.07.2022): 261.000 ευρώ
•    Δήμος Σερβίων (για την πλημμύρα στις 21.08.2022): 5.220 ευρώ

Παράλληλα, η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας για την πρόληψη και την αποκατάσταση από θεομηνίες συνεχίζεται μέσα από νέες αποφάσεις χρηματοδότησης.