Εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληττόμενους από τα πλημμυρικά φαινόμενα στον Βόλο

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 14ης Αυγούστου 2022 στον Δήμο Βόλου (ΦΕΚ Β’ 5562/27.10.2022), σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, της οποίας προεδρεύει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος. Η αναστολή αφορά στοχευμένα όσους έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες της 14ης Αυγούστου 2022 στον Βόλο (118 νομικά πρόσωπα και 19 φυσικά πρόσωπα), όπως αυτοί πιστοποιήθηκαν -βάσει του ΑΦΜ τους- από τον Δήμο και την Περιφέρεια, που διενέργησαν τις αυτοψίες για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ξεκίνησε από το Υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά την αποστολή της σχετικής λίστας των δικαιούχων -φυσικών και νομικών προσώπων- τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, κατόπιν συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Δήμο Βόλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση προχωρά την υλοποίηση του σχεδίου της Κυβέρνησης για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 14ης Αυγούστου. Με τη δημοσίευση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, εξασφαλίζεται παράταση καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τους πληττόμενους -όπως προέκυψαν από τις σχετικές δηλωτικές διαδικασίες- από το ακραίο φαινόμενο του Αυγούστου. Παράλληλα, όπως ανακοινώσαμε αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου, προχωρούν οι διαδικασίες και για τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης στον Βόλο, όπως η επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων. Προχωράμε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς». 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, παρατείνονται μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών των πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων, που λήγουν ή έληξαν από τις 14 Αυγούστου 2022 μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2023. Για τους εν λόγω δικαιούχους, οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν το διάστημα από τις 14 Αυγούστου 2022 έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2023 παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Ακόμη, αναστέλλεται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2023 η πληρωμή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων τη 14η Αυγούστου 2022 οφειλών των δικαιούχων. Τέλος, τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις, τόκοι ή επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις παραπάνω οφειλές από τις 14 Αυγούστου έως την ημερομηνία ισχύος της υπουργικής απόφασης, επιστρέφονται έπειτα από σχετική αίτηση του δικαιούχου στην αρμόδια υπηρεσία, ενώ ρυθμίσεις που χάθηκαν από τις 14 Αυγούστου μέχρι την ημερομηνία ισχύος της υπουργικής απόφασης, αναβιώνουν έπειτα από αίτηση του δικαιούχου.