Δημοσιεύτηκε η απόφαση χορήγησης προκαταβολής στις πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις του Βόλου - 109.660 ευρώ σε 64 δικαιούχους

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την πληρωμή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 14ης Αυγούστου 2022 στον Δήμο Βόλου (ΦΕΚ Β’ 6608/21.12.2022). Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που διαβίβασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, 64 πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις δικαιούνται προκαταβολή 109.660 ευρώ. Το εν λόγω ποσό ανέρχεται στο 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στον Δήμο Βόλου, ο οποίος επλήγη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 14ης Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια της προεργασίας από τις αρμόδιες Επιτροπές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποστολής των σχετικών στοιχείων, εξέδωσε απόφαση για την πληρωμή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης των πλημμυροπαθών επιχειρήσεων του Βόλου. Ειδικότερα, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων 64 δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 109.660 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων άμεσα, κατά τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί μία σειρά μέτρων για τον Βόλο, όπως η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες, η οριοθέτηση και η παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, αλλά και η αποζημίωση οικοσκευής. Φυσικά, η στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και δη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες αποτελεί συστατικό κομμάτι της δέσμης μέτρων στήριξης και αποκατάστασης και η γρήγορη καταγραφή των ζημιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, με τις οποίες έχουμε, άλλωστε, συνεργαστεί και στην περίπτωση του ‘Ιανού’, οδήγησε στη δρομολόγηση της χορήγησης προκαταβολής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και για την επόμενη φάση των αποζημιώσεων».