Σεισμός στο Αρκαλοχώρι (27 Σεπτεμβρίου 2021)

Μέτρα στήριξης και αποκατάστασης

Η υλοποίηση του σχεδίου της Κυβέρνησης για τη στήριξη και την αποκατάσταση της περιοχής που επλήγη από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τη δημοσιονομική επίπτωση αυτού, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, να ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Έτσι, παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας, και την υλοποίηση και δρομολόγηση λοιπών μέτρων στήριξης, επισημαίνονται τα εξής:

•    Στο πλαίσιο της χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής προς ιδιοκτήτες και έναντι επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και για την αποζημίωση οικοσκευής από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν χορηγηθεί 66 εκατ. ευρώ σε περίπου 7.000 δικαιούχους. 

•    Η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, συνεχίζεται, καθώς ωριμάζει ο σχετικός σχεδιασμός. Στην παρούσα φάση, η έκτακτη χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 14,09 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης 8 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια Κρήτης για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 4.660.000 ευρώ προς τον Δήμο Μινώα-Πεδιάδας και 1.430.000 ευρώ προς τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για αποκαταστάσεις, διαμόρφωση συνθηκών φιλοξενίας των σεισμόπληκτων σε οικίσκους, προώθηση των κατεδαφίσεων, καθώς και σίτιση και φιλοξενία των δικαιούχων - με τη συνεισφορά των ιδιωτών δωρητών να είναι σημαντική ειδικά στο σκέλος της στέγασης, φιλοξενίας και της σίτισης μέχρι τώρα. Επίσης, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν διατεθεί 650.000 ευρώ προς τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και 365.428 ευρώ προς τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων για αποκαταστάσεις σε υποδομές και δίκτυα, ενώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση 1 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας για αποκατάσταση ζημιών σε οδικές και σχετικές υποδομές. Η χρηματοδότηση, φυσικά, θα αυξηθεί την επόμενη περίοδο, ανάλογα και με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

•    Η διάθεση λυόμενων σχολικών αιθουσών και οικίσκων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ) ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζεται, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα κοντά στα 3,9 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η ΚΤΥΠ έχει αποστείλει περίπου 80 σχολικές αίθουσες, με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους, ενώ προχώρησε άμεσα και στην επισκευή δύο σχολικών συγκροτημάτων με ελαφρές βλάβες, με το άθροισμα του έργου της να ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει διαθέσει 164 οικίσκους. Το συνολικό κόστος για την προμήθεια των οικίσκων ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος μεταφοράς τους ανήλθε σε 260.817 ευρώ. 

•    Το πλαίσιο παροχής της στεγαστικής συνδρομής προχωρά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε οι σεισμόπληκτοι πολίτες να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν το κτίριό τους που έχει πληγεί από τον σεισμό με χρηματοδοτική στήριξη από το κράτος, με το ύψος της συνολικής στήριξης στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής να εκτιμάται -όπως έχει εγκριθεί- στα 175 εκατ. ευρώ. 

•    Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέφθηκε από την πρώτη στιγμή, ενώ με ειδική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών (ν. 4876/2021, ΦΕΚ Α’ 251/23.12.2021) προβλέφθηκε η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ με ορίζοντα τριετίας για τα σεισμόπληκτα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η συνολική δημοσιονομική επίπτωση της εν λόγω απαλλαγής ανέρχεται σε 827.127,08 ευρώ για τη διετία 2021-2022.

•    Η υλοποίηση της χορήγησης του επιδόματος ενοικίου/συγκατοίκησης προχωρά μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr. Ειδικότερα, το εν λόγω σχήμα θεσπίστηκε με την ΚΥΑ «Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης» (ΦΕΚ Β’ 5489/27.11.2021), με συνολικό προϋπολογισμό 16.560.000 ευρώ και χρονικό ορίζοντα διετίας από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ.

•    Η χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις για ζημιές σε λοιπά στοιχεία του ενεργητικού τους ξεκίνησε ήδη, με τη δημοσίευση των τριών σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής που ισούται με το 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ήτοι 415.770,47 ευρώ σε 142 δικαιούχους. Η διαδικασία αποζημίωσης προχωρά ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των εκτιμήσεων και καταγραφών ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής και την αποστολή επιμέρους καταστάσεων στο Υπουργείο Οικονομικών από την Περιφέρεια. Διευκρινίζεται ότι το καθαρό ποσό που δικαιούνται οι επιχειρήσεις ως προκαταβολή, προκύπτει έπειτα από την αφαίρεση του ποσού που έχουν λάβει ήδη υπό τη μορφή πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι αρκετές επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει χρηματοδότηση πρώτης αρωγής που υπερκαλύπτει το 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς που δικαιούνται κατά τη φάση της προκαταβολής ή έχουν ιδιωτική ασφάλιση για ζημιές λόγω σεισμού. 

•    Η στήριξη των εργαζόμενων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το σεισμό μέσω του σχήματος των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τρεις (3) μήνες ολοκληρώθηκε. Ειδικότερα, μέσω του εν λόγω σχήματος ωφελήθηκαν ενενήντα (90) εργαζόμενοι (μοναδικοί ΑΦΜ), με το σύνολο της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τους εργαζόμενους να διαμορφώνεται στα 68.940 ευρώ.

•    Αναφορικά με το ειδικό καθεστώς επιχορήγησης υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, στο οποίο εντάχθηκαν ως δικαιούχοι οι επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόδοση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σε ποσοστό 50% των ετήσιων δαπανών τους και με ανώτατο ύψος τα 18.000 ευρώ ανά επιχορήγηση. Διευκρινίζεται ότι (α) η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, (β) η δράση ενισχύει επιχειρήσεις όλων των επιλέξιμων από τους Ενωσιακούς κανόνες κλάδων και όλων των νομικών μορφών, είτε είναι μικρομεσαίες είτε μεγάλες και (γ) η δράση ενισχύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με κάθε τρόπο (έδρα, υποκατάστημα ή άλλου είδους εγκατάσταση) στο Αρκαλοχώρι. Μέχρι τον Ιανουάριο, εντάχθηκαν στο καθεστώς 125 επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό επιχορήγησης τα 975.067,26 ευρώ.

•    Για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέφθηκε νέο ειδικό σχήμα στήριξης. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση και της β’ φάσης, με την υποβολή αιτήσεων, 183 δικαιούχοι επιχορηγήθηκαν με ποσό 1.048.467,85 ευρώ. Η ενίσχυση χορηγήθηκε δυνάμει του Κανονισμού της ΕΕ περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

•    Tο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποίησε άμεσα τις διαδικασίες για την κατά προτεραιότητα εκπόνηση ειδικού πολεοδομικού σχεδίου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, δρομολογούνται, σε συχνή βάση, μία σειρά από ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών για τους σεισμόπληκτους πολίτες, με τη συνεισφορά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδιωτών.

 

Τελευταίες ειδήσεις

 

Εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο

Στεγαστική Συνδρομή

 1. άρθρα εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό τρίτο, εξηκοστό έκτο και εξηκοστό έβδομο ν. 4839/2021 (Α'181)
  -    άρθρο 3 ν. 4890/2022 (Α'23)
 2. ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 979/18.08.2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β' 4619)
  -    ΚΥΑ υπ' αρ. 23476 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/ 05.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας "Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης" (Β’ 4619)» (Β' 6011/16.10.2023)
  -    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 999/2021 (Β’4911)
  -    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1017/2021 (Β’5140)
  -    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1074/2021 (Β’5713)
  -    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1077/2021 (Β’6249)
  -    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 12/2022 (Β’293)
  -    ΚΥΑ 19740/2022 (Β’635)
  -    ΚΥΑ 27337/2022 (Β’951)
  -    ΚΥΑ 28332/2022 (Β’958)
 3. Οριοθέτηση, χορήγηση και διαδικασία ΣΣ:
  -    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 26217/Α321/27.10.2023 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 6194)
  -    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/16446/Α325/06.10.2021 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’4646 και Β’5722)
  •    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/18135/Α325/13.10.2021 (Β’4740)
  •    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/18450/A325/20.10.2021 (B'4882 και Β’5722)
  •    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/40580/Α325/10.02.2022 (Β'640)
  •    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/52530/Α325/21.02.2022 (Β’895)
  -    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/18662/Α321/22.10.2021 «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς του 2021, σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’4958)

 

Αποζημίωση επιχειρήσεων

1.  άρθρα εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο, εξηκοστό έκτο και εξηκοστό έβδομο ν. 4839/2021 (Α' 181)
-    άρθρο 3 ν. 4890/2022 (Α' 23)
2.  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 978/2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 4618)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 998/2021 (Β’ 4918)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1076/2021 (Β’ 6248)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 11/2022 (Β’ 295)
-    ΚΥΑ 19739/2022 (Β’ 636)
-    ΚΥΑ 27339/2022 (Β’ 951)

 

Ειδικά καθεστώτα επιχορήγησης επιχειρήσεων

 • ΚΥΑ 170159 ΕΞ 2022 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021» (Β' 5945)
 • ΚΥΑ 137724 ΕΞ 2022 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021», (Β' 5028)
 • 5442/03.10.2022, «Πέμπτη (5η) Τροποποίηση - Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 'Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές' του Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)' (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 6ΑΜΤ46ΜΤΛΡ-ΧΓΧ)
 • 2186/20.04.2022 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 'Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές' του Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)' (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 9ΓΝΗ46ΜΤΛΡ-65Α)

 

Αποζημίωση οικοσκευής

1.  άρθρα εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό τέταρτο, εξηκοστό έκτο και εξηκοστό έβδομο ν. 4839/2021 (Α' 181)
-    άρθρο 3 ν. 4890/2022 (Α' 23)
2.  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 980/2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 4620)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1000/2021 (Β’ 4912)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1018/2021 (Β’ 5140)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1078/2021 (Β’ 6249)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 13/2022 (Β’ 298)
-    ΚΥΑ 19741/2022 (Β’ 637)
-    ΚΥΑ 27338/2022 (Β’ 955)
-    ΚΥΑ 28336/2022 (Β’ 958)
-    ΚΥΑ 138360/2022 (Β' 5031)

 

Επιδότηση ενοικίου

 • ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/358417/Α36/01.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/21140/Α36/25.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης»
 • ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/21140/Α36/2021 «Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης» (Β' 5489)

 

Ακατάσχετη και αφορολόγητη οικονομική ενίσχυση ΕΣΠΑ

Άρθρο 9 ν.4890/2022 (Α' 23)
-  Άρθρο 94 ν.4914/2022 (Α' 61)

 

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

ΥΑ 133455/2021 «Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, στους Δήμους: α) Μινώα Πεδιάδας και β) Αχαρνών - Αστερουσίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α'66)» (Β' 5029)

 

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ

1. Παρ. 7Ε άρθρου 3 ν.4223/2013 (Α'287), όπως προστέθηκε άρθρο 45 ν.4876/2021 (Α' 251)
2. Α. 1270/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021» (Β' 6476)
-  Α.1046/2022 (Β' 1760)

 

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων 

1. Α. 1220/2021 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, που προέκυψαν λόγω του σεισμού, που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021» (Β' 4500)
2. Α. 1227/2021 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021» (Β' 4682) 
3. Α. 1223/2021 «Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Μίνωα Πεδιάδος και Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 4682) 

 

Απαλλαγή ΦΠΑ δωρεών

1. ΥΑ 1241/2021 «Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων από τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την 27-9-2021 και των ζημιών που αυτή προκάλεσε στη γεωγραφική περιοχή των Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 5268)
2. ΥΑ 1240/2021 «Απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την 27-9-2021 και των ζημιών που αυτή προκάλεσε στη γεωγραφική περιοχή των Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 5268)

 

Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη εργαζομένων (αναστολή/καταγγελία συμβάσεων εργασίας)

1. Άρθρο 201 του ν.4855/2021 (Α' 215)
2. Αριθμ. 108115/28.12.2021 (Β΄ 6297) κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021»
3. Δ.15/Δ΄/12204/10.2.2022 (Β΄ 669) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021»