Πυρκαγιές στην Ηλεία (Καλοκαίρι 2021)

Μέτρα στήριξης και αποκατάστασης

Αμέσως μετά την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε και άρχισε να εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην Ηλεία (ιδίως στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας), ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής. 

Μεταξύ άλλων, ελήφθησαν τα εξής μέτρα για την Ηλεία:

  • Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά η πλατφόρμα arogi.gov.gr, μέσω της οποίας χορηγήθηκε στους πληγέντες πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής και επιχορήγησης επιχειρήσεων, καθώς και αποζημίωση οικοσκευής. Συνολικά διατέθηκαν περίπου 3,3 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους στην Ηλεία.
  • Ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, το οποίο καλύπτει και τις αγροτικές καλλιέργειες -κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν-, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε και ο ΕΛΓΑ.
  • Εισήχθη και νέα πρόβλεψη στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, ώστε να αποζημιωθούν και οι ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής: δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια. Μέσω αυτής της νέας διαδικασίας, καλύφθηκε ένα κενό που υπήρχε στο πλαίσιο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ως προς την έγκαιρη και ουσιαστική επιχορήγηση επί της ζημιάς που υπέστησαν. Μάλιστα, ειδικά για την περίπτωση των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021, λόγω της έκτασης των ζημιών, αποφασίστηκε να χορηγηθεί προκαταβολή προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για τα φυτικά μέσα παραγωγής. Για την Ηλεία, το σύνολο της προκαταβολής που χορηγήθηκε έναντι της επιχορήγησης για τις απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ανήλθε σε 5,8 εκατ. ευρώ προς 417 δικαιούχους και αφορά ζημιές σε 113.437 ελαιόδεντρα και 1.910 λοιπά δέντρα.
  • Η χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις για ζημιές σε λοιπά στοιχεία του ενεργητικού τους ξεκίνησε ήδη, με τη δημοσίευση της πρώτης σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την επιχορήγηση εννέα επιχειρήσεων και μίας αγροτικής εκμετάλλευσης με 132.946 ευρώ. 
  • Θεσπίστηκε ειδικό καθεστώς για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των πυρκαγιών του 2021.
  • Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με τη διαΝΕΟσις με σκοπό την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης που αφορά τη συνολική ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. 

 

Τελευταίες ειδήσεις

 

Εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο

Στεγαστική Συνδρομή

1.  Άρθρα πρώτο, δέκατο, δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο της ΠΝΠ 13.08.2021 (Α'143), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156) και το πεδίο αυτής επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α'156) 
-    Άρθρο 2 ν. 4890/2022 (Α' 23)
2.  Άρθρο 11 ν. 4824/2021 (Α' 156)
3.  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 842/2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β' 3854)
-    ΓΔΟΥ 926/2021 (Β' 4339)
-    ΓΔΟΥ 1073/2021 (Β' 5882)
-    ΓΔΟΥ 9/2022 (Β' 292)
4.  Οριοθέτηση, χορήγηση και διαδικασία ΣΣ:
•    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β' 13/2022)
-    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13758/Α325/23.08.2021 «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β' 3905, Β' 4588)
-    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12741/A321/19.07.2021 «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά» (B' 3264)
•    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/48859/Α321/24.02.2022 (Β' 826)
-    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14647/A321/26.08.2021 «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης» (Β' 3995)

 

Αποζημίωση οικοσκευής

1.  Άρθρα πρώτο, ενδέκατο, δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο της ΠΝΠ 13.08.2021 (Α' 143), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156) και το πεδίο αυτής επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α' 156) 
-    Άρθρο 2 ν. 4890/2022 (Α' 23)
2.  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 843/2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγη-σαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β' 3855)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 927/2021 (Β' 4338)
-    ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 10/2022 (Β' 297)

 

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ

1.  Παρ. 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013 (Α'287), όπως προστέθηκε με το άρθρο δέκατο έκτο ΠΝΠ 13.08.2021 (Α'143), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156) και το πεδίο αυτής επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α' 156) 
2.  Α. 1217/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021» (Β'4316)
3.  Ε. 2181/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ «Διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ ετών 2021 έως 2023»

 

Αποζημίωση επιχειρήσεων

1.  Άρθρα πρώτο, δωδέκατο, δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο της ΠΝΠ 13.08.2021 (Α'143), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156) και το πεδίο αυτής επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α' 156) 
-    Άρθρο 2 ν. 4890/2022 (Α' 23)
2.  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 841/2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγη-σαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β' 3853)
-  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 925/2021 (Β’ 4340)
-  ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 1075/2021 (Β’ 6294)
ΚΥΑ-ΓΔΟΥ 8/2022 (Β’ 296)
3. YA 83716 ΕΞ 2022 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (B' 3016).

 

Ειδικό σχήμα ενίσχυσης επιχειρήσεων

ΚΥΑ 107602/2022 (Β' 3986) «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές τις χώρας το καλοκαίρι του 2021»
-  ΚΥΑ 118478/2022 (Β' 4454) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107602ΕΞ2022/ 27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις
επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021 (Β’ 3986)»
-  KYA 183009/2022 (B' 6352) «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021» 
- ΚΥΑ 36972ΕΞ2023 (Β' 1427/2023) «Τροποποίηση των υπό στοιχεία 107602ΕΞ2022/26.07.2022 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021» (Β’ 3986) και 183009ΕΞ2022/14.12.2022 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021» (Β’ 6352) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

 

Επιδότηση ενοικίου

1.    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36/2021 «Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης» (Β' 4028 και Β' 4741)
 

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

ΥΑ 109143/2021 «Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές: α) της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ε) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ζ) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και θ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α'66)» (Β' 4103)

 

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων 

1.  Α. 1189/2021 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04-08-2021» (Β' 3862) 
-    Α. 1030/2022 «Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 4.8.2021» (Β' 1139) 
2.  Α. 1194/2021 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των κοινοτήτων Λανθίου, Χαριάς και Λαντζοίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και των κοινοτήτων Βαρβάσαινας, Κολιρίου, Παλαιοβαρβάσαινας της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04-08-2021» (Β' 3870)
-    Α. 1031/2022 «Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των κοινοτήτων Λανθίου, Χαριάς και Λαντζοίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και των κοινοτήτων Βαρβάσαινας, Κολιρίου, Παλαιοβαρβάσαινας της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04.08.2021» (Β' 1108) 

 

Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων και σχετικές διευκολύνσεις

1. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΚΥ: Δ.15/Δ΄/74095/3.10.2021 - ΑΔΑ: 9Γ9Λ46ΜΤΛΚ-ΖΦΜ
2. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΚΥ: Δ.15/Δ΄/11953/8.2.2022 - ΑΔΑ: 6ΣΓ646ΜΤΛΚ-ΘΕΘ

 

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

  • KYA 54381/19.04.2022 (ΦΕΚ Β' 1963/2022) «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής»
  • ΚΥΑ 187216/20.12.2022 (ΦΕΚ Β' 6606/2022) «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής»
  • ΚΥΑ 187244/20.12.2022 (ΦΕΚ Β' 6606/2022) «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής»