Ξεκίνησε η διαδικασία για την αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κρήτη

Την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2012, ενεργοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4997/2022 (Α΄219), ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, με επισπεύδον το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός των εξής προθεσμιών:

  1. Για τον μήνα Οκτώβριο 2022 οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά μεταξύ 06.12.2022 και 09.12.2022.
  2. Για τον μήνα Νοέμβριο 2022 οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά μεταξύ 10.12.2022 και 12.12.2022.
  3. Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά την περίοδο 01.12.2022 έως 16.12.2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται απολογιστικά μεταξύ 13.12.2022 και 16.12.2022. 
  4. Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 17.12.2022 και έπειτα, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Επισημαίνεται ότι οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου στήριξης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων, ενεργοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που απασχολούνται στις πληγείσες επιχειρήσεις. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί αρκετά από τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, όπως η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις πληγείσες επιχειρήσεις και η αναστολή φορολογικών και δηλωτικών υποχρεώσεων και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ έχει ήδη δημοσιευτεί η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης της περιοχής».