Σύσταση Κυβερνητικής Υποεπιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για τη σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά» (ΦΕΚ B’ 105/16.01.2023). Η Υποεπιτροπή έχει ως Πρόεδρο τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, και απαρτίζεται επίσης από τους Γενικούς Γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Δασών, Εσωτερικών και Οργάνωσης, Υποδομών, Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έργο της Υποεπιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και ιδίως α. η υποστήριξη των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά» σε ζητήματα υποβοήθησης και συντονισμού αλλά και εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων χρηματοδότησης και β) η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ανωτέρω ζητήματα, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής. Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα, η συνολική δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που υλοποιεί η Κυβέρνηση για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια το καλοκαίρι του 2021, έχει ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ.