Πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια κινητών μονάδων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Β. Εύβοια, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ

Σε συνέχεια της σύστασης και συγκρότησης Υποεπιτροπής για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά»,  έργο της οποίας είναι η  παρακολούθηση υλοποίησης του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και σε συνέχεια στενής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δημοσιεύτηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, η πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ  Υγείας», στον άξονα Προτεραιότητας 3.1 «Υγεία-υποδομές, εξοπλισμός», με τίτλο «Ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας», προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας και του παραγόμενου έργου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, η συγκεκριμένη πρόσκληση χρηματοδοτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις υπάρχουσες δομές της περιοχής καθώς και την προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων υγείας για την ενίσχυση του στόλου των οχημάτων.

Σκοπός είναι η ενίσχυση μέσων και υποδομών ώστε να προσφέρονται ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στον ωφελούμενο πληθυσμό της περιοχής, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αναμένεται να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, προκειμένου να αποδίδονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους ωφελούμενους. Η προμήθεια των κινητών μονάδων αναμένεται να συμβάλει κυρίως στον τομέα της πρόληψης και στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στους κατοίκους των δυσπρόσιτων περιοχών. Τέλος, με την προμήθεια ασθενοφόρων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα μειωθεί ο χρόνος προσέγγισης και διακομιδής ασθενών συμβάλλοντας στο παραγόμενο έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου της για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, δίνοντας πλέον έμφαση στα μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά του. Προς αυτή την κατεύθυνση δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου η πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή πρότασης στο ‘ΤΠΑ  Υγείας’, στον άξονα Προτεραιότητας 3.1 ‘Υγεία-υποδομές, εξοπλισμός’, με τίτλο ‘Ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας’. Η χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, προβλέπει την προμήθεια ασθενοφόρου, κινητών μονάδων και ιατροτεχνικού εξοπλισμού που θα αναβαθμίσει το επίπεδο υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω έργα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, ‘Εύβοια Μετά’, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του οποίου έχει συσταθεί ειδική Υποεπιτροπή, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω. Σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζουμε μεθοδικά και συντεταγμένα την υλοποίηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, που διαμορφώθηκε από την Επιτροπή του Σταύρου Μπένου, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για τη μακρόπνοη ανάπτυξη της περιοχής».