Μέτρα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σημειώνεται ότι η Ένωση προέβη στην εξής ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι τα μέλη της, σε συνέχεια των κρατικών μέτρων στήριξης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα παράσχουν στους πληγέντες (δικαιούχους των κρατικών μέτρων) και περαιτέρω μέτρα στήριξης στην εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δανειακών τους υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμων ή μη). Προς τούτο παρακαλούνται οι δικαιούχοι να απευθύνονται στην Τράπεζα συνεργασίας τους».