Μέχρι τις 15 Απριλίου 2024 η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών όσων έχουν μεταβολές περιουσιακής κατάστασης για την πρώτη αρωγή για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και δη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχει ενεργοποιήσει από την πρώτη στιγμή την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής για τους πολίτες που επλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, με το πλαίσιο να περιλαμβάνει τις ενισχύσεις πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης, πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής, των οποίων και οι πληρωμές συνεχίζονται.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά και την αποζημίωση οικοσκευής, υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται κατόπιν διασταυρώσεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, δύναται να αναζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με σχετική αίτηση που φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης των στοιχείων περιουσιακής κατάστασης, όπως ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους, η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων με τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν την τροποποίηση. Για τον σκοπό αυτό οι δικαιούχοι κλήθηκαν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ως τις 15 Μαρτίου 2024. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων η προθεσμία για την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών παρατείνεται με νέες αποφάσεις (ΦΕΚ Β΄1802), ως και την 15η Απριλίου 2024.

Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε όλες τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τη διαδικασία διασταυρώσεων, ώστε οι ενισχύσεις να φτάσουν σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά πληγεί, με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.