Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής για τις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι από το 2021 έχει ανοίξει ο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής-Εισφορές Ιδιωτών» στον οποίο μπορούν, όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων, καθώς και αποκατάστασης, πρόληψης και προστασίας περιοχών που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές. Στην ιστοσελίδα https://arogi.gov.gr/dorees πολίτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν με τη δωρεά τους.

Οι δωρεές στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής συμπληρώνουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που κινητοποιεί το κράτος για την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και την αποκατάσταση των υποδομών και του φυσικού πλούτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη δωρεά τους στον ειδικό λογαριασμό ΙΒΑΝ:

 GR9501000230000002341227461

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα ακόμη αξιόπιστο εργαλείο της Κυβέρνησης προκειμένου η βοήθεια κάθε είδους να φτάσει εκεί που πρέπει, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Με την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στις περιοχές που δοκιμάζονται από κάποια φυσική καταστροφή, συμβάλλουμε όλοι μας στη γρήγορη επάνοδό τους στην κανονικότητα, καθώς και στην ταχεία αποκατάσταση του οικοσυστήματος.