Χρηματοδότηση 389 χιλιάδων ευρώ προς τον Δήμο Σητείας για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, για την επιχορήγηση του Δήμου Σητείας με συνολικό ποσό 388.938 ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. (ΑΔΑ: 972Υ46ΜΤΛ6-ΓΥΡ). 

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, εγκρίθηκε η έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τον Δήμο Σητείας, ο οποίος επλήγη από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022. Ανάλογη απόφαση έχει εκδοθεί και για τον Δήμο Μαλεβιζίου, ο οποίος επλήγη από το ίδιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. 

Παράλληλα, η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας για την πρόληψη και την αποκατάσταση από θεομηνίες συνεχίζεται μέσα από νέες αποφάσεις χρηματοδότησης.