Χρηματοδότηση 1,68 εκατ. ευρώ προς Δήμους και ΔΕΥΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, για την επιχορήγηση Δήμων και ΔΕΥΑ, με το συνολικό ποσό των 1.680.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας (ΑΔΑ: ΨΤ5Δ46ΜΤΛ6-ΜΞΦ). 

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, η έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την πρόληψη και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα κατανέμεται σε τρεις Δήμους και μία ΔΕΥΑ ως εξής: 

  • Δήμος Αργοστολίου: 300.000 ευρώ
  • Δήμος Πύργου: 230.000 ευρώ
  • Δήμος Ρήγα Φεραίου: 250.000 ευρώ
  • ΔΕΥΑ Πύλης: 100.000 ευρώ

Στην ίδια απόφαση συμπεριλαμβάνεται έγκριση χρηματοδότησης 800.000 ευρώ προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τα εξής έργα:

  • Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (Δυτικός και Ανατολικός Τομέας) - 400.000 ευρώ.
  • Οριστική υδραυλική μελέτη για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ανατολικά του Γ.Π.Σ Αλεξανδρούπολης» - 400.000 ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας για την πρόληψη και την αποκατάσταση από θεομηνίες συνεχίζεται μέσα από νέες αποφάσεις χρηματοδότησης.