Χρηματοδότηση 1.440.000 ευρώ προς διάφορους Δήμους για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, παρέχεται νέα έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε διάφορους Δήμους. 

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, για τη χρηματοδότηση πέντε Δήμων με 1.440.000 ευρώ, στο πλαίσιο της επιχορήγησης των ΟΤΑ για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας (ΑΔΑ: ΩΤΨΤ46ΜΤΛ6-2ΚΠ).  

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται οι εξής Δήμοι:
•    Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων με 100.000 ευρώ
•    Δήμος Λαρισαίων με 400.000 ευρώ
•    ΔήμοςΜετσόβου με 90.000 ευρώ
•    Δήμος Πατρέων με 700.000 ευρώ
•    Δήμος Πύλης με 150.000 ευρώ

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανά τη χώρα, για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.