Χρ. Τριαντόπουλος: Παράταση λειτουργίας ως 21 Ιουνίου για τα ειδικά σχήματα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και με την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζει έμπρακτα την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023.

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν (ΦΕΚ Β’ 3080), παρατείνεται ως και την 21η Ιουνίου 2024, η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγη από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και σε περιοχές του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2023, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των ανωτέρω φαινομένων.

Παράλληλα, ειδικότερα όσον αφορά το ειδικό σχήμα ενίσχυσης για την Θεσσαλία, αυτό εμπλουτίζεται με την προσθήκη επιπλέον Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους επιλέξιμους κλάδους, καθώς και την περιοχή της νήσου Σκιάθου για το υπό-σχήμα ενίσχυσης των κλάδων της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης για την Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά υπό-σχήματα, ως εξής:

(α) Επιχειρήσεις – πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων – που είχαν έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο Παλαμά και στον Δήμο Φαρκαδόνας που επλήγησαν έντονα από τις πλημμύρες, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549).

(β) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549 και Β΄3080).

(γ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς επιβατών σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα μεταφοράς επιβατών και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549 και Β΄3080).

(δ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα καταλυμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549).

(ε) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων των τομέων αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549 και Β΄3080).

Το σχήμα ενίσχυσης για τον Έβρο εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα στις περιοχές  του Δήμου Σουφλίου και της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι οποίες επλήγησαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β΄2549).

Διευκρινίζεται ότι τα σχήματα ενίσχυσης θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη φάση η οποία παρατείνεται ως και την 21η Ιουνίου 2024 και αφορά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη δεύτερη φάση η οποία θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε κάθε καθεστώς ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν στην δεύτερη φάση, με επόμενη απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνεπώς, η πλατφόρμα “mybusinesssupport” η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, θα παραμείνει ανοιχτή ως την 21η Ιουνίου 2024.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλίας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό αιτήσεων, αποφασίστηκε η παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι και την 21η Ιουνίου 2024, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για τα ειδικά σχήματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε Θεσσαλία και Έβρο. Παράλληλα, προχωρήσαμε και σε κάποιες προσθήκες σε πεδία που εντοπίστηκαν κατά την περίοδο που ήταν ανοικτή η πλατφόρμα, ώστε – σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – η περίμετρος των δικαιούχων να ανταποκρίνεται όσο περισσότερο γίνεται στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί».

Με τα σχήματα ενίσχυσης που θα υλοποιηθούν, συμπληρώνεται το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, όπως είναι τα μέτρα στήριξης της πρώτης αρωγής, της προκαταβολής και της επιχορήγησης που ήδη υλοποιούνται. Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνεχίζει έμπρακτα την, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της οικονομικής ζωής των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα φαινόμενα των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023 και των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023.