Χορήγηση προκαταβολής προς πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2022 στην Κρήτη

Καταβλήθηκε την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022, από το Υπουργείο Οικονομικών προκαταβολή της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου που επλήγησαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής μετά από θεομηνίες. Σε συνέχεια απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β’ 6741/27.12.2022), η χορήγηση της προκαταβολής αφορά 12 πληγείσες επιχειρήσεις σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου και ανέρχεται συνολικά σε 29.195 ευρώ, ενώ αντιστοιχεί στο 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προκαταβολή αφορά τις πρώτες πληγείσες επιχειρήσεις στην Κρήτη για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι επόμενες πληρωμές προκαταβολών προς επιχειρήσεις, ανάλογα με τη ροή των σχετικών στοιχείων από την Περιφέρεια Κρήτης. Η χορήγηση των προκαταβολών έρχεται σε συνέχεια της πρώτης αρωγής, η οποία έχει ήδη χορηγηθεί μετά από αίτηση των δικαιούχων στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, ενώ στην πορεία, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, θα καταβληθεί και το σύνολο της τελικής δικαιούμενης επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε σχετικά: «Αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Κρήτης πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο του 2022, ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής για τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων, αλλά και των τοπικών κοινωνιών. 

Σε συνέχεια της χορήγησης πρώτης αρωγής συνολικού ύψους 907.000 ευρώ προς 188 πληγείσες επιχειρήσεις μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr κατά το προηγούμενο διάστημα και παράλληλα με τα μέτρα αναστολών, προχωρούμε ήδη στο επόμενο βήμα. Την χορήγηση προκαταβολών, σε ποσοστό 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς, έναντι της τελικής δικαιούμενης επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες, με την αρχή να γίνεται για 12 επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

Τόσο η προκαταβολή όσο και η πρώτη αρωγή, αποτελούν καινοτόμα μέτρα στήριξης, τα οποία δεν προβλέπονταν πριν την αναμόρφωση και ενίσχυση του πλαισίου της κρατικής αρωγής από την παρούσα Κυβέρνηση. Πρόκειται, όμως, για μέτρα τα οποία έχουν πλέον εδραιωθεί, επιτρέποντας την άμεση και ταχεία στήριξη όσων συμπολιτών μας υφίστανται ζημιές από φυσικές καταστροφές»