Δημοσιεύτηκε η δεύτερη απόφαση χορήγησης προκαταβολής στις επιχειρήσεις της Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου - Πληρώθηκαν οι δικαιούχοι

Δημοσιεύτηκε η δεύτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την πληρωμή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου (ΦΕΚ Β’ 340/25.01.2023). Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που διαβίβασε η Περιφέρεια Κρήτης προς το Υπουργείο Οικονομικών, 12 πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις δικαιούνται προκαταβολή 102.787 ευρώ. Το εν λόγω ποσό ανέρχεται στο 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς και πληρώθηκε ήδη στους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή έρχεται σε συνέχεια της πρώτης αρωγής, η οποία έχει ήδη χορηγηθεί μετά από αίτηση των δικαιούχων στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, ενώ στην πορεία, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, θα καταβληθεί και το σύνολο της τελικής δικαιούμενης επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια της προεργασίας από τις αρμόδιες Επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης και της αποστολής των σχετικών στοιχείων, εξέδωσε τη δεύτερη απόφαση για την πληρωμή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης των πλημμυροπαθών επιχειρήσεων στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Ειδικότερα, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, πιστώθηκαν ήδη 102.787 ευρώ στους λογαριασμούς 12 δικαιούχων, ως προκαταβολή. 

Υπενθυμίζεται ότι ήδη 188 πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις της Κρήτης έχουν λάβει πρώτη αρωγή ύψους 907.000 ευρώ, ενώ 12 έλαβαν και προκαταβολή, σε συνέχεια έκδοσης της πρώτης σχετικής απόφασης. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί και άλλα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων, όπως η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων, η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους των πληγεισών επιχειρήσεων και η στεγαστική συνδρομή. Ευχαριστίες στο Υπουργείο Οικονομικών για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης, συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης για τις πλημμυροπαθείς περιοχές της Κρήτης».