Διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων για τη διαχείριση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών

Η κλιματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας και της βιαιότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, θέτοντας σε κίνδυνο τις τοπικές κοινωνίες, τις υποδομές και το οικοσύστημα. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από την αυξητική τάση των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας ως επιτακτική την ανάγκη για την έγκαιρη και επαρκή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και για την προώθηση μέτρων πρόληψης.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, σχεδιάστηκε και υλοποιείται μία σειρά αυτοτελών διαδικτυακών ενημερωτικών σεμιναρίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, και αποδέκτες εκπροσώπους των δύο βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στόχος των ενημερωτικών σεμιναρίων είναι η αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιπτώσεων κάποιας φυσικής καταστροφής: από την κήρυξη μιας περιοχής της σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και την οριοθέτησή της, μέχρι τις διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων (λχ. αποζημίωση οικοσκευής και επιχορήγηση πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων).

Ο κύκλος των σεμιναρίων ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της χώρας, με την υλοποίηση μίας διαδικτυακής συνεδρίασης ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Η σύνθεση των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει καθοριστεί ως εξής:
1.    Στελέχη του γραφείου του Υφυπουργού, κ. Χρ. Τριαντόπουλου
2.    Υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών
3.    Υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών
4.    Υπηρεσιακά στελέχη του Υπ. Εσωτερικών
5.    Υπηρεσιακά στελέχη του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
6.    Εκπρόσωποι από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα (δύο εκπρόσωποι)
7.    Εκπρόσωποι από τις Δημοτικές Αρχές κάθε νομού (ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου και ειδικότερα από το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας όπου αυτό υφίσταται).