Απόφαση επέκτασης κατά ένα επιπλέον εξάμηνο της αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023

Κοινό Δελτίο Τύπου Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Με τη συνεργασία των εμπλεκομένων Υπουργείων στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής αποφασίστηκε και δρομολογείται η επέκταση για ένα επιπλέον εξάμηνο των προβλέψεων για αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των φορολογικών υποχρεώσεων των πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι των ευεργετικών προβλέψεων κατά το πρώτο εξάμηνο που ακολούθησε τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, η πρόβλεψη αφορά τις περιπτώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί άμεσα από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και τους δικαιούχους των περιοχών εντός στοχευμένων περιμέτρων που έχουν πληγεί είτε άμεσα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, είτε έμμεσα από τις επιπτώσεις των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων (ΦΕΚ Β΄ 6602/21.11.2023 και Β΄6720/30.11.2023).

Προς την ίδια κατεύθυνση, έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η παράταση για επιπλέον έξι μήνες η αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις του Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β’ 1399/01.03.2024).

Την αμέσως επόμενη περίοδο δρομολογείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η κατάθεση σχετικής νομοθετικής διάταξης, η οποία και θα επιτρέψει την επέκταση της ειδικής πρόβλεψης ως προς τις αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων κατά ένα εξάμηνο, πέραν του αρχικού πρώτου εξαμήνου.

Ταυτόχρονα με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τις αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων, μετά τη θέσπιση της τροπολογίας, θα εκδοθεί και η αντίστοιχη Απόφαση, για τις αναστολές των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.