Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, και πιστοποιούνται ως τέτοιες από την οικεία Περιφέρεια (ή άλλη οικεία υπηρεσία), μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας αυτής και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Ειδικότερα:

Τα διοικητικά όρια και οι αντίστοιχες ημερομηνίες εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ως ανωτέρω εξειδικεύονται ως εξής:

α. Οι πληγείσες επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

●    των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,   
●    της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  
●    της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και της Δημοτικής Κοινότητας Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  
●    της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,  
●    των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 16η Ιουλίου 2023, από τις 17.07.2023.

β. Οι πληγείσες επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

●    των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου και Αρχαγγέλου  του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
●    του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, 

δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 17η Ιουλίου 2023, από τις 18.07.2023.

γ. Οι πληγείσες επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

●    της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και της Δημοτικής Κοινότητας Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
●    της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής,
●    των Δημοτικών Κοινοτήτων Κασσιόπης, Σινιών και Νισακίου της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτσών, Περίθειας και Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 22η Ιουλίου 2023, από τις 23.07.2023.

δ. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών:

●    των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλμυρού, Κροκίου και Πλατάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
●    των Δημοτικών Κοινοτήτων Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου και Αερινού, καθώς και Περιβλέπτου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
●    των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου και Μακρυνίτσας, του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 25η Ιουλίου 2023, από τις 26.07.2023.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας επιδομάτων εορτών. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, καθώς και για τα επιδόματα εορτών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό.

Όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων αναστολής, οι επιχειρήσεις‐εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»,  με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Ανάλογα με τη διοικητική περιοχή που ανήκει η κάθε πληγείσα επιχείρηση-εργοδότης, επιλέγεται μία από τις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις υπεύθυνων δηλώσεων:

i.    Επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 17ης Ιουλίου 2023 στις περιοχές που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας
ii.    Επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 18ης Ιουλίου 2023 στις περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου και Δήμου Μεγαρέων Δυτικής Αττικής
iii.    Επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2023 στις περιοχές που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ανατολικής Αττικής και Κέρκυρας
iv.    Επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 στις περιοχές που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Επισημαίνεται πως ο όρος της διατήρησης των θέσεων εργασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 5045/2023 (Α΄136), δεν ισχύει για τους εποχικά απασχολούμενους εργαζόμενους.

Μετά την πρώτη δήλωση αναστολής της επιχείρησης-εργοδότη, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μόνο μια φορά υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή δήλωσής τους για τους υπόλοιπους μήνες. Σημειώνεται δε ότι για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί κατά το παρελθόν σε αναστολή (στο πλαίσιο άλλου έκτακτου μέτρου), ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις-εργοδότες για τον μήνα Ιούλιο 2023, από την 1η Αυγούστου 2023 έως και 11.08.2023. Για τον μήνα Αύγουστο, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από τις 12.08.2023. Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2023 έως και 21.08.2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 12.08.2023 έως και 21.08.2023. Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 22.08.2023 και έπειτα, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.