Δίπλα στους πολίτες

που δοκιμάζονται από
φυσικές καταστροφές

Στον ιστότοπο της κρατικής αρωγής συγκεντρώνεται το σύνολο των μέτρων και των παρεμβάσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μπορείτε να αναζητήσετε το νομικό πλαίσιο ανά κατηγορία δικαιούχου που έχει πληγεί (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες), να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση κάθε φυσικής καταστροφής ξεχωριστά, να πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες ένταξης στο πλαίσιο προστασίας της κρατικής αρωγής, για τις δυνατότητες συνεισφοράς στους πληγέντες και για τα σχέδια ανασυγκρότησης κάθε πληγείσας περιοχής, καθώς και να ενημερωθείτε για τα πιο πρόσφατα νέα στο πεδίο της κρατικής αρωγής.

Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής, αποζημίωσης οικοσκευής, έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων και απαλλαγής ΕΝΦΙΑ.

Είσοδος

 

 

Δελτία τύπου