Το 100% των φακέλων επιχειρήσεων και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στη Μαγνησία που επλήγησαν από τον «Ιανό» και έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποζημιωθεί

Ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μαγνησία, αποτέλεσε το πεδίο επί του οποίου διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο, το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ένα νέο πλαίσιο από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο, πλέον, περιλαμβάνει και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν πριν, που χορηγεί προκαταβολή που δεν χορηγούνταν πριν, που διαθέτει επιχορήγηση αρκετά υψηλότερη από το χαμηλό επίπεδο του 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς που είχε καθιερωθεί πριν, που κινείται με ταχύτητες που καμία σχέση δεν έχουν με τα τρία, τέσσερα και πέντε έτη που έπρεπε να περάσουν με το προηγούμενο καθεστώς για να προχωρήσουν οι πληρωμές, που συμπεριλαμβάνει μέσα παραγωγής -σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις- που απουσίαζαν από την περίμετρο κάλυψης πριν. Και αυτό το πλαίσιο, σε αντίθεση με το παρελθόν, περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις των αγροτών που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, και μετά την αποστολή της τελικής λίστας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στα τέλη Νοεμβρίου, δημοσιεύεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό της επιχορήγησης των πληγέντων από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» σε περιοχές της Μαγνησίας, βάσει της οποίας θα αποζημιωθούν οι πληγέντες μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες της περιοχής. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας ‘Ιανός’ στην αγροτική παραγωγή, συνεχίζει την υλοποίηση μέτρων στήριξής της, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες. Με τη νέα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το δίχτυ προστασίας επεκτείνεται και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες - κάτι που υπενθυμίζω ότι δεν γινόταν με το προηγούμενο καθεστώς που παρέλαβε η τρέχουσα Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για την ακρίβεια, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, η επιχορήγηση δεν ξεπερνούσε το 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς, δεν προβλεπόταν η χορήγηση προκαταβολής, ο χρόνος διάθεσης της επιχορήγησης έφτανε τα τρία, τέσσερα και πέντε χρόνια, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν περιλαμβάνονταν σε αυτό το εύρος, οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν περιλαμβάνονταν, και πολλά στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ήταν εκτός της περιμέτρου κάλυψης. Όλα αυτά άλλαξαν, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των αγροτών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση της Μαγνησίας εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ (B' 6355/15.12.2022), η οποία αφορά 83 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν λάβει φυσικά προκαταβολή από τις πρώτες εβδομάδες μετά την εκδήλωση της θεομηνίας.

Αναφορικά, μάλιστα, με την αποζημίωση επιχειρήσεων και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από τον ‘Ιανό’, ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα, αξίζει να επισημανθεί ότι το σύνολο των φακέλων της Μαγνησίας που έχουν κατατεθεί από την Περιφέρεια στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη πληρωθεί. Δηλαδή, το 100% των φακέλων επιχειρήσεων και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στη Μαγνησία που επλήγησαν από τον ‘Ιανό’ και έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποζημιωθεί.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας είναι επίσης υψηλά: 92% για τη Λάρισα και 89% για την Καρδίτσα, όπου οι φάκελοι αριθμούσαν χιλιάδες. Ήταν υπερπολλαπλάσιοι σε σχέση με τη Μαγνησία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έχει ενημερωθεί η Περιφέρεια, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι, για έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν ή διευκρινίσεις που πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία, ενώ με την αποστολή των τελικών λιστών από την Περιφέρεια για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, αυτές τις ημέρες, για ακόμα μία φορά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών είναι στη Λάρισα για να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε οι λίγες περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα -ως προς την αποστολή εγγράφων από τους δικαιούχους- να προχωρήσουν γρήγορα.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι το ποσοστό αποζημίωσης ανέρχεται σε 55% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι δινόταν στο παρελθόν, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις - κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι διαδικασίες αποζημίωσης έχουν ολοκληρωθεί για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων σε πολύ σύντομους χρόνους -οι οποίοι απέχουν παρασάγγας από ό,τι ίσχυε στο παρελθόν-, ενώ ενδιάμεσα είχε χορηγηθεί και προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, προκειμένου οι πληγέντες να έχουν μία επαρκή βοήθεια ώστε να αρχίσουν και πάλι να στήνουν τις επιχειρήσεις τους. Συνεχίζουμε, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς».

Τέλος, σημειώνεται ότι η επιχορήγηση προς τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και ανέρχεται στο 27,5% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η αποστολή από την Περιφέρεια των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής εντός δύο μηνών από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.