Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για σεισμόπληκτα ακίνητα σε Βόρειο Αιγαίο και Θεσσαλία

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσα ακίνητα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο, την Ικαρία και τη Χίο, και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στη Θεσσαλία (και ειδικότερα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα), προβλέπεται με νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Η απαλλαγή αφορά το κτίσμα και το αναλογούν οικόπεδο και ισχύει για το έτος καταστροφής και τα επόμενα δύο έτη.

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, επισημαίνει σχετικά: «Βάσει σχετικής  νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών, τα ακίνητα που καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά τους σεισμούς της 30ής Οκτωβρίου 2021 και της 3ης Μαρτίου 2021, Βόρειο Αιγαίο (Σάμος, Χίος, Ικαρία) και Θεσσαλία (Λάρισα και Τρίκαλα) αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος καταστροφής και τα επόμενα δύο χρόνια. Η απαλλαγή αφορά τόσο το κτίσμα, όσο και το αναλογούν οικόπεδο.

Για να επωφεληθούν της ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματός τους, προσκομίζοντας το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από το οποίο προκύπτει η βλάβη του ακινήτου. Για τις ΔΟΥ που έχουν ήδη ενταχθεί στην πιλοτική πλατφόρμα ‘Τα Αιτήματά μου’ της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά (επιλογή ΔΟΥ, Θεματική Ομάδα ‘Κεφάλαιο’, Διαδικασία ‘Αίτηση μείωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ’, όπου θα επισυναφθούν η αίτηση και το σχετικό δικαιολογητικό).

Για τις υπόλοιπες ΔΟΥ που δεν έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί στην πιλοτική πλατφόρμα ‘Τα Αιτήματά Μου’, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί είτε με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. Η Κυβέρνηση, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, συνεχίζει -σε ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς και τους ενδιαφερομένους πολίτες- να προωθεί δράσεις για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές».