Συνεχίζονται οι προκαταβολές του 50% της κρατικής αρωγής – Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 23,6 εκατ. ευρώ προς πάνω από 1.800 πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας

Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024, συνεχίστηκε η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής από τις  πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία. Πρόκειται για προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προκαταβολής που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Ειδικότερα, την Παρασκευή, καταβλήθηκαν 3.059.218 ευρώ 327 πληγείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Καρδίτσας. Έτσι, αθροιστικά, μέχρι τώρα, 1.836 επιχειρήσεις και αγρότες που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο και στις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας έχουν λάβει 23.581.129 ευρώ ως προκαταβολή στο 50% της επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί  ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή. Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης. Έτσι, σε συνέχεια της πρώτης αρωγής, μέσα από την προκαταβολή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% της επιχορήγησης, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών εκταμίευσης που θα υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Οι προκαταβολές του 50% της κρατικής αρωγής τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα συνεχιστούν ανάλογα με τη ροή των στοιχείων και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.