Προκαταβολή και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις στον Βόλο

Την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022, o Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, είχε σύσκεψη συνεργασίας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, με την Αντιπεριφερειάρχη, τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και υπηρεσιακούς παράγοντες, με αντικείμενο τη συνεργασία στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο της 14ης Αυγούστου στην πόλη του Βόλου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υλοποίηση του σχήματος της κρατικής αρωγής προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, το οποίο υλοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας και το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και στα προληπτικά έργα και παρεμβάσεις που θα δρομολογηθούν την επόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης εργασίας, ο Υφυπουργός κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε το ακραίο καιρικό φαινόμενο είμαστε σε στενή συνεργασία και επικοινωνία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο με τον Περιφερειάρχη, όσο και με την Αντιπεριφερειάρχη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές να έχουν ήδη ξεκινήσει το έργο τους και τη σχετική προετοιμασία για την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής για την επιχορήγηση της εκτιμηθείσας ζημιάς στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το πλημμυρικό φαινόμενο της 14ης Αυγούστου. Άλλωστε, με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, επιτυγχάνοντας τους καλύτερους και συντομότερους χρόνους υλοποίησης του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η επιχορήγηση να φτάνει στους δικαιούχους σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με το παρελθόν. Αυτό, λοιπόν, θα γίνει και τώρα, μέσα από τη στενή συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και αυτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά τη στήριξη προς τις επιχειρήσεις, θα ενεργοποιηθούν δύο συστατικά του ευρύτερου πλαισίου της κρατικής αρωγής.

Το πρώτο είναι η χορήγηση προκαταβολής έναντι της κρατικής αρωγής προς τις πληγείσες επιχειρήσεις. Η προκαταβολή θα χορηγηθεί ως ένα ποσοστό επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή θα προκύψει μέσα από το εκτιμητικό έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το δεύτερο είναι η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί -σύμφωνα και με τις αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής- για μία περίοδο ενός εξαμήνου, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από το πλημμυρικό φαινόμενο - όπως συζητήσαμε και με το Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Παράλληλα, με την Αντιπεριφερειάρχη, σε συνέχεια επικοινωνίας και με τον Περιφερειάρχη, θα συνεργαστούμε την επόμενη περίοδο σε μία σειρά από παρεμβάσεις προληπτικής φύσεως σε υποδομές στο πλαίσιο της ευρύτερης προσαρμογής των υποδομών και των δικτύων στα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση. Μία κλιματική κρίση που πλέον, δυστυχώς, έχει καταστήσει πιο πιθανό να εμφανιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και τα φαινόμενα αυτά είναι πιο πιθανό να είναι πιο σφόδρα από ότι την προηγούμενη περίοδο. Σε αυτά τα νέα, λοιπόν, δεδομένα προσαρμόζονται οι υποδομές μέσα από την έκτακτη χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια, η οποία έχει εξασφαλιστεί κατά την περασμένη περίοδο και, φυσικά, θα συνεχιστεί».