Χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ προς ΟΤΑ και ΔΕΥΑ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, παρέχεται νέα έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ΔΕΥΑ.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, για τη χρηματοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ΔΕΥΑ με 1,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της επιχορήγησης των ΟΤΑ για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας (ΑΔΑ: Ψ8ΡΘ46ΜΤΛ6-ΙΟΥ). 

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται οι εξής Δήμοι και ΔΕΥΑ:

  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας) με 150.000 ευρώ
  • Δήμος Άνδρου με 300.000 ευρώ
  • Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με 70.000 ευρώ
  • Δήμος Ήλιδας με 200.000 ευρώ
  • Δήμος Νοτίου Πηλίου με 100.000 ευρώ
  • Δήμος Σάμης με 300.000 ευρώ
  • Δήμος Τεμπών με 200.000 ευρώ
  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με 180.000 ευρώ.

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανά τη χώρα, για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.