Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις της Κρήτης ως τις 9 Δεκεμβρίου 2022

Άνοιξε εκ νέου την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου στην Κρήτη και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικής τροποποιητικής κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 6011/25.11.2022). Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ προς επιχειρήσεις με ελαφρές υλικές ζημιές, 3.000 ευρώ προς επιχειρήσεις με σοβαρές υλικές ζημιές και 6.000 ευρώ προς επιχειρήσεις με πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ήδη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης των αιτήσεων, 141 επιχειρήσεις έλαβαν συνολικά 680.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς -με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα- που βρίσκονται σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι οποίες επλήγησαν σοβαρά από τις πλημμύρες και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, αναφέρει σχετικά: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της χορήγησης πρώτης αρωγής στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου στις δημοτικές ενότητες Σητείας και Γαζίου, κατά την οποία 680.000 ευρώ πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 141 δικαιούχων, άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr, σε συνέχεια της δημοσίευσης τροποποιητικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας, αλλά και σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα arogi.gov.gr άνοιξε ξανά, διότι διαπιστώθηκε πως αρκετές επιχειρήσεις των πληττόμενων περιοχών δεν είχαν υποβάλει αίτημα στην πλατφόρμα κατά την περίοδο που ήταν ανοικτή, σε συνέχεια και της πρόσφατης σύσκεψης στο Ηράκλειο για τις φυσικές καταστροφές στην Ανατολική Κρήτη. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου μέχρι και τις 9 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους οι επιχειρηματίες που δεν το έπραξαν κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου».